14. ROČNÍK
BĚŽECKÝ ZÁVOD
ZLATÁ
STEZKA

Goldener Steig

 

Letošní  běh bude odstartován ve 12 hodin dne 4.8.2018 |

Stožec - Haidmühle - Stožec | 15 km

Pozvánka k ročníku 2018
Pozvánka k ročníku 2018

Pozvánka k sousedům 2018
Pozvánka k sousedům 2018

Výsledková listina 2017
Výsledková listina 2017

Zpráva ze 13. ročníku
Zpráva ze 13. ročníku

13. ročník přeshraničního běhu Zlatá stezka se konal v sobotu 5.srpna 2017 za účasti 61 startujících, z nichž 60 doběhlo. Poprvé v historii závodu se prezentovali závodníci a závodnice z Německa, v počtu 18,  kteří v některých kategoriích obsadili přední místa. Obsazeno bylo všech osm kategorií, čtyři mužské a čtyři ženské.
Závod byl odstartován krátce po dvanácté hodině za pěkného slunečného počasí – i když na patnáctikilometrový běh mohla být teplota vzduchu o něco nižší. Nikdo se neztratil a na značení trati si také nikdo nestěžoval. Dostala se ke mně jediná připomínka - že došla voda na občerstvovací stanici v Haidmühle. To příště napravíme - doplníme láhve s vodou na pití ještě o kbelíky s vodou na polévání.  
Absolutním vítězem se stal, s velkým náskokem, Jiří Csirik, první žena, Daniela Čepová,  doběhla celkově dvanáctá. Časy byly pěkné, i když traťový rekord zůstal nepřekonán. Poslední změřený čas byl 1:38:20 hod., což je stále docela dobré.
V naší fotogalerii se můžete podívat na fotografie, pořízené pořadateli, a budeme rádi za každou fotku, kterou od vás dostaneme, fotogalerii budeme doplňovat. A samozřejmě také za připomínky, názory a hodnocení běhu, které také zveřejníme na stránkách.

Za všechny organizátory sepsal Jan Tuláček

 

Lauf Zlatá stezka 2017
 

Der 13. Jahrgang des grenzüberschreitenden Goldsteiglaufs  fand am Samstag, dem 5. August  2017 unter Teilnahme von 61 Sportlern statt, von denen 60 ins Ziel kamen. Zum ersten Mal in der Geschichte waren auch Sportler und Sportlerinnen aus Deutschland dabei. Es waren insgesamt 18, wobei einige von ihnen in einigen Kategorien vordere Plätze belegten. Es waren alle acht Kategorien besetzt, vier Frauen- und vier Männerkategorien.
Der Startschuss fiel bei schönem sonnigen Wetter kurz nach Zwölf – wenn auch die Lufttemperatur für diesen 15 km-Lauf etwas niedriger hätte sein können. Es hat sich niemand verlaufen und es hat sich auch niemand über die Streckenmarkierung beschwert. Ich bekam nur eine einzige Anmerkung  - das Wasser an der Erfrischungsstation Haidmühle war ausgegangen. Nächstes Mal werden wir uns bessern – außer der Wasserflaschen werden dort auch noch Eimer mit Wasser zur Ganzkörpererfrischung stehen.  
Jiří Csirik wurde mit großem Vorsprung zum absoluten Sieger. Die erste Frau, Daniela Čepová,  kam insgesamt als 12. ins Ziel. Die Zeiten waren ganz ordentlich, wenn auch der Streckenrekord nicht geknackt wurde. Die letzte gemessene Zeit war 1:38:20,  was aber immer noch ganz gut ist.
In unserer Fotogalerie finden Sie Fotos, die vom Veranstalter geschossen wurden. Wir würden uns auch über jedes Foto freuen, das wir von Ihnen erhalten. Wir werden die Fotogalerie  erweitern. Wir freuen uns natürlich auch über alle Anregungen, Meinungen und Bewertungen der diesjährigen Veranstaltung, die wir dann auch auf unserer Website veröffentlichen.

Verfasst für alle Organisatoren von Jan Tuláček

ZLATÁ STEZKA
ZLATÁ STEZKA

V roce 2004 se konal na Šumavě 1. ročník běhu, který kopíruje ve značné části trasu středověké tzv. Zlaté stezky. To je stezka, po níž se trmácely karavany lidí a soumarů z Pasova do Prachatic s nákladem soli. Byla to trať dlouhá a obtížná, zlatý byl ale výnos z prodeje soli. Kdo investoval do nákupu soli v Německu a dočkal se toho, že jeho pytle soumaři dotáhli do Čech, že karavanu nepřepadli v šumavských lesích lapkové a zboží neukradli nebo že nenastaly deště a sůl nerozmočily – pytle totiž se tehdy vyráběly z přírodních eko bio materiálů, bohužel to nebyl žádný goretex, a takový materiál moc deště nevydržel – ten vydělal, protože rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou byl zajímavý. Pokud ovšem stát nenařídil kupcům platit příliš vysoké clo na povinných zastávkách. Celkový obchodní obrat na zlaté stezce musel být značný, údajně se za rok přepravilo až tři miliony litrů soli. Obchod na Zlaté stezce definitivně zanikl po 30leté válce. Po trati běhu Zlatá stezka dnes pytle soli běžci tahat nemusí a ani vítěz nezbohatne. Ale všichni vydělají na zlepšení tělesné kondice a odnesou si nehmotné zážitky z krásné krajiny a možná dobrý pocit z dosažení pěkného času nebo z umístění.

Im Jahr 2004 wurde der 1. Jahrgang des Laufwettbewerbs veranstaltet, der den größten Teil des mittelalterlichen s.g. Goldenen Steigs kopiert.
Das ist ein Steig, über den die Karawanen und die Säumer aus Passau nach Prachatice mit ihre Salzfracht sich plagten.
Es war eine lange und beschwerliche Strecke, was aber goldwert war, war der Ertrag beim Salzverkauf. Wer investierte in den Salzeinkauf in Deutschland und erreichte das, dass die Säumer es bis nach Tschechien mit seiner Fracht geschaft haben ohne das die Karawane durch die Wegelagerer im Böhmerwald überfallen und um die Ware beraubt wurde oder ohne dass der Regen kam und das Salz auflöste – die Säcke waren aus natürlichen ökologischen Biomaterial, leider gab es damals kein Gorotex, und dieses Material konnte dem Regen nicht so gut trotzen – der hat gut verdient, da die Gewinnspanne zwischen dem An -  und Verkaufspreis sehr interessant war. Sofern der Staat nicht zu hohe Mautgebühren an den Mautstellen den Händlern nicht angeordnet hat. Der Gesamtumsatz im Jahr auf dem Goldenen Steig musste beträchtlich sein, angeblich hat man drei Milionen Liter Salz pro Jahr transportiert. Der Salzhandel ist nach dem Dreißigjährigen Krieg endgültig untergegangen. Auf der Strecke Des Goldenen Steigslaufs müssen die Läufer keine Salzsäcke mehr schleppen und auch der Sieger wird nicht reich. Alle werden aber an gute Kondition gewinnen und nehmen Erlebnisse aus diese schöne Landschaft und möglicherweise auch ein gutes Gefühl über die erreichte Laufzeit oder Platzierung mit.

ODKAZY
ODKAZY
POPIS TRATI
POPIS TRATI

Po startu se běží nejprve lesem po rovině, ve druhém kilometru začne mírné stoupání, které se místy zvedá, až se vyběhne na rozcestí Krásná hora (912 m.n.m.). Odtud úboční cestou lesem a po louce na rozcestí U podkovy, pak dolů lesem a přes louku k hranici, ta se překročí (přechod pro chodce a cyklisty) u německé obce Haidmühle. Přes obec po slabě frekventované silnici na rozcestí pod kostelem a odtud necelé 2km na hraniční přechod Nové údolí. Pak po lesní silničce (bez automobilového provozu) lesem podél Studené Vltavy cca 5 km do cíle ve Stožci.

Nach dem  Start läuft man auf eine Ebene, auf dem zweiten Kilometer beginnt eine leichte Steigung, die sich stellenweise hebt, bis man auf die Kreuzung Schönberg /Krásná hora (912 ü.d.M.)kommt. Von hier geht es über den Abhangweg durch den Wald und über die Wiese bis zu der Kreuzung „U podkovy“, dann weiter hinunter durch den Wald und über die Wiese zur Staatsgrenze, die wird überquert bei der Gemeinde Haidmühle. Dann durch die Ortschaft auf der wenig befahrenen Straße bis zu der Kreuzung unterhalb der Kirche und danach nicht ganze 2km  zu dem Grenzübergang Nové údolí. Weiter verläuft die Strecke über die Waldstrasse (ohne Verkehr ) durch den Wald der Kalten Moldau entlang ca 5km bis ins Ziel in Stožec (Tusset).
mapa tratě

MAPA ONLINE / DIE ONLINEKARTE

Datum: sobota 5. srpna 2017
Délka trati: 15 km
Místo konání: obec Stožec (okres Prachatice), kraj Jihočeský
Počet účastníků v minulém ročníku (2015): 48

Datum: Samstag der 05.08.2017
Streckenlänge: 15km
Veranstaltungsort: Gemeinde Stožec ( Landkreis Prachatice),
Bezirk Südböhmen
Teilnehmerzehr im Jahr 2015: 48

Prezentace: od 10 hod. na Obecním úřadu Stožec
Startovné: 60 Kč
Start: ve 12 hodin v obci Stožec před obecním úřadem
(788 m.n.m.), cíl tamtéž

Doprava: autem buď od Vimperka přes Lenoru nebo od
Prachatic přes Volary, mezi Volary a Lenorou odbočka na
Soumarský most a Stožec, vlakem přes Volary (od Prachatic)
nebo Novou Pec (od Českých Budějovic) do stanice Stožec

 

 

Jan Tuláček, tel. 603515819, mail: veteran@tulacek.cz
obec Stožec, tel. 388335162, mail: starosta@stozec.cz
Miloš Škorpil, www.bezeckaskola.cz
Webové stránky: www.behzlatastezka.cz

Kategorie muži do 39 let
Kategorie muži veteráni 40 – 49
Kategorie muži veteráni 50 – 59
Kategorie muži veteráni nad 60

 

 

Kategorie ženy do 39 let
Kategorie ženy veteránky 40 – 49
Kategorie ženy veteránky 50 – 59
Kategorie ženy veteránky nad 60

Výsledky se vyhlašují podle kategorií. Ceny finanční a věcné
podle možností pořadatelů a sponzorů. Vítězové kategorií obdrží
finanční cenu, první tři tričko s logem závodu (to si může
zakoupit každý účastník za cenu 200 Kč).

 

 

Možnost přespání v ubytovně Obecního úřadu, případně v některém penzionu v obci.
Nejlepší je předem se objednat.